szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Učebný odbor Sanitár

CHARAKTERISTIKA (PROFIL) ABSOLVENTA

V učebnom odbor sanitár sa pripravujú zdravotnícki pracovníci, ktorí budú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb a úradoch verejného zdravotníctva.

ROZSAH PRAXE

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

§ 4cg
Rozsah praxe sanitára

Absolvent učebného odboru je pripravený:

EXTERNÉ ŠTÚDIUM: 5371 H sanitár

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Obsah a formu záverečnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii - výučný list.