szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Odborná exkurzia v Prahe

15. október 2018

Žiaci večerného štúdia triedy II. ZA 2r.sa zúčastnili odbornej exkurzie v Prahe v hlavnom meste ČR. Navštívili Fakultnú nemocnicu v MOTOLE - urgentný príjem a nemocnicu IK+EM - diabetologické oddelenie a urgentný príjem.

Žiaci večerného štúdia triedy II. ZA 2r.sa zúčastnili odbornej exkurzie v Prahe v hlavnom meste ČR. Navštívili Fakultnú nemocnicu v MOTOLE - urgentný príjem a nemocnicu IK+EM - diabetologické oddelenie a urgentný príjem. Mali možnosť vidieť moderné liečebno-preventívne postupy v liečbe civilizačných ochorení tejto doby. Zážitky z Prahy boli umocnené prehliadkou mesta a individuálnym programom.

44581812_163321481283705_5471963634194186240_n.jpg00.jpg44569135_190133438565128_2467215015107624960_n.jpg