szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Župné školy pre teba - Senec - Mestské kultúrne stredisko

12. október 2018

Mestské kultúrne stredisko v meste Senec ponúklo priestor k prezentácii župných škôl v pôsobnosti BSK. Rodičia a ich deti tak získali obraz o študijných odboroch, na ktoré sa môžu prihlásiť po ukončení ZŠ. Prezentácia vizualizovala to, čo stredné školy ponúkajú záujemcom o štúdium, aby ich pozornosť upriamili na zodpovedné rozhodovanie o svojom budúcom povolaní.