szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Čistička odpadkových vôd

4. október 2018

V rámci predmetu chémia žiaci 1. ročníka ZA denného štúdia, absolvovali exkurziu v ČOV Petržalka, ktorá je druhou najväčšou v Bratislave. Na úvod boli lektormi informovaní o histórii a význame jej vzniku. Dozvedeli sa o rozsahu čistenia lokalít pravej strany brehu Dunaja - územie Petržalka, obcí Jarovce, Rusovce, Čunovo a 5 rakúskych lokalít. O spôsoboch čistenia: mechanickom, chemickom a biologickom boli žiaci informovaní počas prehliadky areálu. Na záver mali možnosť porovnať pritekajúcu vodu do čističky a odtekajúcu do Dunaja. Exkurzia bola pre žiakov pútava aj tým, že niektorí nevedeli o jej existencii a ani o vozovni, pri ktorej vystupovali pri preprave MHD.