szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Okresné kolo cezpoľného behu žiakov SŠ

2. október 2018

MŠVVaŠ SR za pomoci OÚBA-odbor školstva a Gymnázia A. Einsteina zrealizovalo Okresné kolo cezpo¾ného behu žiakov SŠ. Behu sa zúèastnili žiaci 12 petržalských škôl. Bežala sa trasa okolo Ve¾kého Draždiaka. Dievèatá bežali jedno kolo, t.j. 2 040m a chlapci 2 kolá, t.j. 4 080m. Poèasie bolo nepriaznivé, bolo chladno a fúkal silný vietor a ku koncu pršalo. Statoène sme to zvládli a umiestnili sme sa na 8. mieste ako družstvo. Zo 43 jednotlivcov sa na 16. mieste s èasom 9 min. 19 sek umiestnila Michaela Ferusová z III. ZA (na 1. mieste bol èas 8 min.9 sek.), ktorú na pretek pripravila Mgr. Anna Repková uèite¾ka TŠV.