szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Deň Župných škôl

28. september 2018

Každoročne pripravuje Bratislavský Samosprávny kraj prezentáciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti. Deň Župných škôl sa konal v Bratislave OC Avion dňa 28. septembra 2018. Satelitné prezentácie v Pezinku, Senci a Malackách pod názvom Župné školy pre teba sa konali v októbrové piatky. Podujatie bolo zacielené prioritne na deviatakov základných škôl, aby sa rozhodli, na ktorej strednej škole budú pokračovať vo svojom štúdiu. Stredné školy v pôsobnosti BSK sa prezentovali prostredníctvom informačných stánkov, pri ktorých verejnosť dostala požadované informácie o štúdiu na strednej škole prostredníctvom pedagógov a žiakov. Uvedenej aktivity sa zúčastnila aj naša Stredná zdravotnícka škola, ktorá odprezentovala najnovšie informácie v súvislosti s transformáciou vzdelávania na stredných zdravotníckych školách SR ako aj modernizáciou vzdelávacieho procesu. Sprievodnou aktivitou na pódiu v interiéri OC Avion a v exteriéri priestoroch parkoviska bola prezentácia automatického externého defibrilátora pre laickú verejnosť – využitie v praxi.