szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Kurz na ochranu života a zdravia

10. september 2018

Súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov sú účelové kurzy, ktoré predstavujú integráciu vedomostí, zručností a postojov v praxi. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín.

Žiaci III. ZA triedy v rámci kurzu absolvovali špecifický program v kasárňach čestnej stráže prezidenta SR, kde videli ukážky: sebaobrany, transportu raneného v sťažených podmienkach, prezentácie hradnej stráže so zbraňami a IPCHO. Na druhý deň si preverili svoju kondíciu a vedomosti z prvej pomoci a biológie, z orientácie v teréne a správania sa v prírode. Absolvovali trasu z Koliby, na Kamzík, Snežienku, Železnú studničku, Partizánsku lúku. Na tretí deň bola zrealizovaná vychádza CHKO Malé Karpaty - Devínska kobyla v paleontologickej lokalite Sanberg