szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Deň otvorených dverí

14. november 2018

Deň otvorených dverí v našej škole bol sprevádzaný zvýšeným záujmom žiakov základných škôl o štúdium v študijnom odbore praktická sestra, ktorý bude aktivovaný od školského roku 2019/2020. Uchádzači o štúdium mali možnosť nazrieť do interiéru školy a získať informácie o štúdiu od učiteľov a žiakov našej školy. O večerných formách štúdia sa prišli informovať aj jednotlivci z radov laickej verejnosti, ktorí majú záujem v svojom živote zmeniť svoju profesionálnu orientáciu a rekvalifikovať sa v zdravotníckych povolaniach.