szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Imatrikulácie

16. november 2018

Imatrikulácie v tomto školskom roku otvorila Mgr. Eva Drobná, riaditeľka školy, ktorá v úvode svojho prejavu privítala žiakov prvých ročníkov, prihovorila sa starším žiakom a súčasne zablahoželala žiačke III. DVS Darine Polákovej, ktorá dosiahla vysoké umiestnenie v súťaži Florence roka 2018. Po úvodnom slove riaditeľky pokračovali imatrikulácie žiakov prvých ročníkov. Žiaci II. ročníka ZA pripravili zaujímavý kultúrny program pre žiakov I. A ZA a I. B ZA triedy.. Prváci sa tento rok prezentovali tancom ako kuriatka a líšky. Do cechu zdravotníkov boli prijatí aj žiaci I. DVS triedy. Klavírnym sprievodom umocňoval žiak II. ZA Filip Horňák slávnostnú atmosféru imatrikulácií žiakov.