szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Mikuláš u seniorov

7. december 2018

Žiaci III. ZA triedy s triednou učiteľkou PaedDr. Máriou Mihálechovou a Mgr. Alenou Sušilovou spríjemnili vianočný čas seniorom v Stredisku sociálnych služieb na Mlynarovičovej ul. v Petržalke. Vlastnoručne upiekli a ozdobili medovníčky, s ktorých neskôr vytvorili malé balíčky pod vedením pani učiteľky PhDr. Lucie Lieskovskej. V sprievode melódií huslí zaznel spev vianočných kolied. Prekvapenie prišlo v podobe Mikuláša, čertov a anjela, ktorí rozdávali balíčky. Spoločné mikulášske stretnutie a posedenie pri čaji bolo obohatené upečenými bábovkami, ktoré vlastnoručne upiekli žiaci tejto triedy. Potešili chorých aj zdravých, zamestnancov strediska, učiteľky, aj seba samých.