szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Záložka do knihy

1. október 2018

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila mesiac október za Medzinárodný mesiaca školských knižníc 2018. Ide o 7. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek vyrobených ľubovoľnou technikou. V našej škole sa do projektu zapojili všetci žiaci 1. – 4. ročníka. K vytvorenie záložiek pristúpili s vysokou dávkou kreativity a originality.