szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

ZŠ Dubová

9. november 2018

Žiaci denného štúdia II. ZA triedy pod vedením Mgr. Evy Kabinovej a Evy Zemanovičovej sa zúčastnili účelového cvičenia určeného pre žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ na Dubovej ulici v Bratislave. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické zručnosti žiakov pri riešení mimoriadnych udalostí. Žiaci sa oboznámili z fungovaním zložiek civilnej obrany, polície, hasičského zboru a popri tom sa učili poskytovať prvú pomoc v rámci zdravotnej prípravy.