szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Zelený certifikát

19. február 2019

Pomáhame chrániť životné prostredie – ekologickú separáciu elektroodpadu v rámci ekologickej recyklácie realizujú žiaci, učitelia a zamestnanci našej školy, čím prispievajú k skvalitneniu životného prostredia a formujú tak myslenie a následné konanie laickej verejnosti.