szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Poučenie žiakov a zamestnancov školy o BOZP a PO

5. september 2019

Erudovaní technici BOZP a PO školili žiakov a zamestnancov školy ako dodržiavať a neporušovať predpisy BOZP a PO pri prácach/činnostiach v škole i počas praktického vyučovania. Ponúkli nový náhľad na prevenciu a minimalizovanie úrazovosti i udalostí súvisiacich s bezpečným výkonom práce na pracovisku.