szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Župné školy v Pezinku

8. október 2019

Pokračovanie cyklu prezentácií bolo situované do Domu kultúry v Pezinku, do lokality blízko Bratislavy s početným osídlením obyvateľstva v produktívnom veku, ktorých rodiny majú deti rozhodujúce sa o svojom budúcom povolaní. Školy odprezentovali svoje študijné odbory a informovali žiakov základných škôl o reálnej možnosti a podmienkach štúdia. Poukázali na priority vzdelávania a modernizačný aspekt prepojenia teórie s praxou v konkrétnom povolaní v reálnych podmienkach našej spoločnosti.