szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Sprievodná aktivita žiakov seniorom z Jednoty dôchodcov v Petržalke

11. november 2019

Žiaci III. ZA merali tlak krvi seniorom pred výročnou schôdzou, čím prispeli k obohateniu jej programového spektra. Seniori boli vysokoaktívni, pozitívne pôsobiaci na svoje okolie ako aj na našich tretiakov. Aktivita priniesla obojstranne mnohé pozitíva. Seniori sa tešili z účasti našich žiakov a žiaci mali možnosť zhodnotiť: „ Kto je aktívny senior.“