szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Deň otvorených dverí

13. november 2019

Brána školy sa otvorila žiakom základných škôl a ich zákonným zástupcom, aby mali možnosť nahliadnuť do študijných odborov, ktoré im škola ponúka v dennej forme štúdia. Najväčší záujem bol o študijný odbor praktická sestra, o ktorý prejavilo záujem 89 uchádzačov o štúdium, prevažne dievčat. O študijný odbor masér prejavilo záujem 31 uchádzačov o štúdium z radov chlapcov i dievčat a do študijného odboru asistent výživy by nastúpilo 19 uchádzačov o štúdium v prevahe dievčat oproti chlapcom. Počas uvedenej aktivity školy sme zaznamenali zvýšený počet uchádzačov ako v uplynulých školských rokoch.

"... „ zdravka“ ťa pozýva – príď k nám študovať a budeš mať zamestnanie po celý život ..."