szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Pre žiakov a učiteľov sa otvorili brány škôl...

2. september 2020

Školský rok 2020/2021 otvorili na našej škole prezidentka SR pani Zuzana Čaputová, predseda BSK pán Juraj Droba, čelní predstavitelia BSK a riaditeľka školy pani Eva Drobná.

Žiaci a zamestnanci školy mali prvý deň školského roku umocnený zážitkom zo slov pani prezidentky, ktoré vnášali do ich myslí myšlienky vľúdnosti, opatrnosti, povzbudivosti a prívetivosti. Pragmatické slová predsedu BSK oslovili žiakov i učiteľov a zorientovali ich v zámeroch BSK v smerovaní škôl.

Riaditeľka školy povzbudila prítomných obsažným príhovorom, ktorý ukončila slovami: „ ... nebojme sa problémov, spoločne zvládneme všetko, čo nám prinesie nový školský rok 2020/2021... “ bratislavskykraj.sk : Prezidentka Čaputová a župan Droba otvorili nový školský rok