szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


25.5.2018 - Nákup OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky)


30.4.2018 - Oprava poškodených schodov a dilatačných škár v budove SZŠ
Lehota predĺžená do 24.05.2018. - UKONČENÉ.