szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


21.7.2020 - Stavebné úpravy učebne a šatne pre študijný odbor Masér

7.7.2020 - Stavebné úpravy učebne a šatne pre študijný odbor Masér - ZRUŠENÉ

18.6.2019 - Zariadenie odbornej učebne AV (kuchynské linky, elektrické rúry, sklokeramické dosky, digestory, chladnička, umývačka, skrinky...) - UKONČENÉ

13.6.2019 - Stavebné úpravy na vybudovanie odbornej učebne - Asistenta výživy AV - UKONČENÉ

27.3.2019 - Asistent výživy AV – nákup a doprava učebných pomôcok - ZRUŠENÉ

27.3.2019 - Asistent výživy AV – Prípravné stavebné úpravy - UKONČENÉ
Predĺženie "Lehoty na predkladanie ponúk" do 09.05.2019 do 12:00 h.

27.3.2019 - Asistent výživy AV – Nákup, doprava a montáž zariadenia a vybavenia učebne AV - ZRUŠENÉ

20.3.2019 - Vybavenie a doplnky do výdajne stravy; demontáž a montáž umývacieho centra - UKONČENÉ

5.12.2018 - Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov - UKONČENÉ

27.11.2018 - Vybavenie výdajne stravy - nákup, dovoz a montáž zariadení - UKONČENÉ.

26.11.2018 - Nákup učebných pomôcok do učební ošetrovateľstva
Lehota predĺžená do 7.12.2018.
- UKONČENÉ

25.5.2018 - Nákup OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky) - UKONČENÉ

30.4.2018 - Oprava poškodených schodov a dilatačných škár v budove SZŠ
Lehota predĺžená do 24.05.2018.
- UKONČENÉ.