szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


5.12.2018 - Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov - UKONČENÉ

27.11.2018 - Vybavenie výdajne stravy - nákup, dovoz a montáž zariadení - UKONČENÉ.

26.11.2018 - Nákup učebných pomôcok do učební ošetrovateľstva
Lehota predĺžená do 7.12.2018.
- UKONČENÉ

25.5.2018 - Nákup OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky) - UKONČENÉ

30.4.2018 - Oprava poškodených schodov a dilatačných škár v budove SZŠ
Lehota predĺžená do 24.05.2018.
- UKONČENÉ.