szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

27.3.2019 - Asistent výživy AV – nákup a doprava učebných pomôcok


Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Nákup a dopravu učebných pomôcok do učebne AV (školské žiacke sety, stoličky, katedra, tabuľa, PC, dataprojektor, plátno, stolík pod PC...)“
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 160,00 € bez DPH

Kontaktná osoba:
Mgr. Eva Drobná,
drobna@szsba.sk
szs@szsba.sk

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20, P.O.Box 14
850 07 Bratislava 57