szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

13.6.2019 - Stavebné úpravy na vybudovanie odbornej učebne - Asistenta výživy AV


Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Zabezpečenie stavebných úprav potrebných na vybudovanie odbornej učebne AV (vodoinštalačné, elektroinštalačné a maliarske práce).“
Predpokladaná hodnota zákazky do 14 483,00 € bez DPH

Kontaktná osoba:
Mgr. Eva Drobná,
drobna@szsba.sk
szs@szsba.sk

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20, P.O.Box 14
850 07 Bratislava 57

Súvisiace dokumenty
Výzva na predloženie ponuky