szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

7.7.2020 - Stavebné úpravy učebne a šatne pre študijný odbor Masér


Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Zabezpečenie stavebných úprav súvisiacich s vybudovaním odbornej učebne a šatne pre študijný odbor Masér, vodoinštalačné, elektroinštalačné a maliarske práce.“
Predpokladaná hodnota zákazky: 18000€ bez DPH

Kontaktná osoba:
Mgr. Eva Drobná,
drobna@szsba.sk
szs@szsba.sk

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20, P.O.Box 14
850 07 Bratislava 57