szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

27.11.2018 - Vybavenie výdajne stravy - nákup, dovoz a montáž zariadení


Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky:
"Vybavenie výdajne stravy-nákup, dovoz a montáž zariadení"

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 30. 11. 2018 do 12.00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 2816,45 € bez DPH
Kontaktná osoba: Helena Galbová, szs@szsba.sk
tel.: 0902 264 437; 02/63812060

Súvisiace dokumenty
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Formulár pre prieskum trhu
Príloha č. 3 Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií