szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Verejné obstarávanie

20.3.2019 - Vybavenie a doplnky do výdajne stravy; demontáž a montáž umývacieho centra


Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky:
„Vybavenie a doplnky do výdajne stravy; demontáž a montáž umývacieho centra“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1 500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Helena Galbová, szs@szsba.sk
tel.: 0902 264 437; 02/63812060

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20, P.O.Box 14
850 07 Bratislava 57