szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Zadelenie tried - dni vyučovania v škole / praktické vyučovanie, 2019/2020

P.č. Trieda Triedny učiteľ Deň vyučovania v škole Realizácia praktického vyučovania (PV)
deň miesto
Asistent výživy / Masér - denná forma štúdia
1. I. AV/MAS Schmidtová Zuzana, PhDr., PhD. Pondelok - Piatok
Praktická sestra (PS) - denná forma štúdia
2. I. A PS Chandogová Katarína, PhDr., MBA Pondelok - Piatok
3. I. B PS Lieskovská Lucia, PhDr. Pondelok - Piatok
Zdravotnícky asistent (ZA) - denná forma štúdia
4. II. A ZA Ondrejková Margaréta, Mgr. Pondelok - Piatok
5. II. B ZA Repková Anna, Mgr. Pondelok - Piatok
6. III. ZA Pozsárová Silvia, Mgr. Streda - Piatok Pondelok - Utorok UNB Antolská
7. IV. ZA Mihálechová Mária, PaedDr., PhD. Pondelok - Utorok Streda - Piatok UNB Ružinov
Diplomovaná všeobecná sestra - denná forma štúdia
8. I. DVS Tongelová Zlatica, Mgr. Pondelok - Štvrtok Piatok UNB Ružinov
9. II. DVS Bebjaková Veronika, PhDr. Pondelok - Streda Štvrtok - Piatok UNB Antolská
10. III. DVS Gabaľová Janka, PhdDr., PhD. Štvrtok - Piatok Pondelok - Streda UNB Ružinov
Praktická sestra (PS) - večerná forma štúdia
11. I. PS 2. r. Horkovičová Eva, Mgr. Streda - Štvrtok Streda - Štvrtok UNB Antolská
Zdravotnícky asistent (ZA) - večerná forma štúdia
12. II. ZA 2. r. Füleová Oľga, PhDr. Utorok Streda UNB Antolská
Zdravotnícky záchranár (ZZ) - večerná forma štúdia
13. I. ZZ 3. r. Kabinová Eva, Mgr. Streda - Štvrtok PV od 2. ročníka štúdia škoslkého roku 2020/2021
14. II. A ZZ 3. r. Sušilová Alena, Mgr. Pondelok Utorok UNB Ružinov
15. II. B ZZ 3. r. Valentová Iveta, PhDr., PhD. Pondelok Utorok UNB Antolská
Sanitár (SAN) - večerná forma štúdia
16. I. SAN 1. r. Peczová Monika, Mgr. Piatok Štvrtok UNB Ružinov