szsba logo

Mgr. Viera Gulová – Orthopädisches Spital Wien Speising

Viera Gulová

Ošetrovateľský proces v Rakúsku

Zahraničná lektorka Mgr. Viera Gulová – Orthopädisches Spital Wien Speising – prednášky: Ošetrovateľský proces v podmienkach rakúskeho ošetrovateľstva a Využitie IKT v ošetrovateľstve pre žiakov vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra boli zrealizované dňa 11. decembra 2013 v posluchárni školy.

Osetrovateľský proces Osetrovateľský proces