szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Zdravotnícky asistent

CHARAKTERISTIKA (PROFIL) ABSOLVENTA

V študijnom odbore zdravotnícky asistent sa pripravujú zdravotnícki pracovníci, ktorí budú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

ROZSAH PRAXE

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

§ 4b
Rozsah praxe zdravotníckeho asistenta
Absolvent študijného odboru je pripravený:

DENNÉ ŠTÚDIUM
5356 M zdravotnícky asistent

EXTERNÉ ŠTÚDIUM
5356 N zdravotnícky asistent

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium končí maturitnou skúškou alebo záverečnou pomaturitnou skúškou z odborných predmetov. Obsah a formu maturitnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.