szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Zdravotnícky záchranár

CHARAKTERISTIKA (PROFIL) ABSOLVENTA

V študijnom odbore zdravotnícky záchranár sa pripravujú zdravotnícki pracovníci, ktorí budú spôsobilí vykonávať odborné pracovné činnosti v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, záchrannej zdravotnej službe, ambulanciách zdravotnej záchrannej služby, mobilných intenzívnych jednotkách a zložkách integrovaného záchranného systému.

ROZSAH PRAXE

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

§ 3
Rozsah praxe zdravotníckeho záchranára v záchrannej zdravotnej službe

Absolvent študijného odboru je pripravený:

EXTERNÉ ŠTÚDIUM 5315 N zdravotnícky záchranár – externé 3-ročné štúdium

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium končí maturitnou skúškou (praktická a teoretická časť). Obsah a formu maturitnej skúšky určujú legislatívne predpisy MŠVVaŠ SR. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.