szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Deň Župných škôl v Avione

Bratislavský samosprávny kraj už po piaty raz organizoval podujatie Deň župných škôl v Avione 2016. Naša škola odprezentovala študijné odbory zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra a učebný odbor sanitár pre žiakov základných škôl a záujemcov o externé formy štúdia. Počas prezentácie žiaci školy bezplatne merali krvný tlak, pulz, telesnú teplotu, vypočítavali BMI a realizovali odber kapilárnej krvi na stanovenie hladiny cukru. Žiaci školy Simon Daniel a Veronika Marečková zrealizovali vystúpenie na pódiu „Tancujúci zdravotníci“ .