szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Deň zdravia seniorov

Aktivita školy „Deň zdravia seniorov“ štvrtý - ročník mala úspech. Program bol profesionalizovaný vizuálnymi prvkami a konzultačným poradenstvom odborníkov z praxe, ktorí seniorom zodpovedali na ich otázky a nejasnosti v orientácii na kompenzačné pomôcky, špeciálny zdravotnícky materiál, produkty zdravej výživy, náramky zdravia a produkty tvorcov z chránenej dielne. Žiaci tretieho ročníka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra návštevníkom bezplatne merali krvný tlak, pulz, vypočítavali BMI a realizovali odber kapilárnej krvi na stanovenie hladiny cukru. Žiaci druhého ročníka študijného odboru zdravotnícky záchranár prakticky predvádzali ukážky prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch. Petržalskí seniori v hojnom počte navštívili našu školu a hodnotili danú aktivitu za vysoko aktuálnu a prospešnú pre ich osobný život. Ďakujeme návštevníkom za účasť, zúčastneným firmám za prezentované komodity, lektorom za kvalitné prednášky, zamestnancom a žiakom školy za reprezentáciu a úspešnosť aktivity.