szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Úloha sestier v spoločnosti - diskusné fórum

V prvom decembrovom týždni, kedy boli medializované aktuálne požiadavky sestier na zmenu ich odmeňovania a sociálneho statusu v našej spoločnosti, sa konalo na našej škole diskusné fórum s účastníkmi delegovaných inštitúcií. Za Bratislavský samosprávna kraj sa zúčastnili MUDr. Valerián Potičný riaditeľ Úradu BSK, lekár samosprávneho kraja, JUDr., Ing. Jana Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva a Lucia Forman hovorkyňa BSK. Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek zastupovali prezidentka  Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., riaditeľ kancelárie SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. a členka Rady SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová. Naša škola poskytla danej medializácii priestory a riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná moderovala diskusiu zainteresovaných predstaviteľov a auditória, ktoré predstavovali žiaci našej školy a verejnosť zorientovaná v  danej problematike. V rámci preddiskusie sa k predmetnej problematike vyjadrili kompetentní predstavitelia delegovaných inštitúcií, a tým navodili atmosféru pre riadenú diskusiu, v ktorej sa mali možnosť odprezentovať aj žiaci našej školy. Diskusné fórum bolo monitorované médiami a informácie boli verejnosti sprostredkované formou spravodajstva verejno-právnej RTVS a súkromnej TV JOJ dňa 01. decembra 2015 v hlavnom vysielacom čase večerného spravodajstva.