szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Aká si krásna - motivačný koncert

2. december 2016

Žiaci 1. – 4. roč. ZA – absolvovali motivačný koncert „Aká si krásna“ zameraný na environmentálnu problematiku, rasizmus, drogy a medziľudské vzťahy v Dome kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave v doprovode učiteľov Mgr. Moniky Peczovej, PaedDr. Márie Mihálechovej, PhD., Mgr. Moniky Gelenekyovej, PhDr. Eriky Hallonovej, Mgr. Beaty Habánovej a PhDr. Gabriely Pénzesovej.