szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Kurz pohybových aktivít zameraný na letné športy

26. - 28. jún 2017

Program kurzu pre žiakov II. ZA vypracovala učiteľka telesnej a športovej výchovy Mgr. Anna Repková v spolupráci so zástupyňou riaditeľky PhDr. Gabrielou Haddákovou, PhD., MPH. Žiaci absolvovali športovo-vedomostné trojdnie. Program kurzu obohatili členovia Čestnej stráže prezidenta SR, ktorí pripravili pre žiakov atraktívne ukážky z ich pracovnej činnosti a ponúkli im účasť v dostupných aktivitách.