szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Kurz zameraný na zimné športy

25. – 27. január 2017

Žiaci I. A a B ZA, ktorí sa nezúčastnili LVVK mali náhradný program. Absolvovali turistické vychádzky do prírody, orientované na overenie fyzickej zdatnosti v zmenených klimatických podmienkach počas realizácie zimných pohybových a orientačných hier. Pedagogický dozor zabezpečovali učitelia a asistentka školy, ktorí aktívne participovali v jednotlivých formách aktivít.

... zaujímaj sa o svoje zdravie, predídeš chorobe ...

17410180_1876374372637355_2145471048_n.jpg01.jpg