szsba logo
szsba logo
030.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Deň otvorených dverí

21. február 2018

Škola pripravila pre žiakov základných a stredných škôl prezentáciu jednotlivých študijných odborov, aby ponúkla záujemcom o štúdium ucelený obraz o študijných odboroch zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnícky záchranár a učebný odbor sanitár.

009.JPG008.JPG