szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Imatrikulácia

5. december 2017

Každoročne, v predvianočnom období, sa na našej škole koná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. Vítame do radov zdravotníkov tých, ktorí sa rozhodli pre toto humánne povolanie – poslanie. Žiaci II. ZA pripravili zaujímavý kultúrny program pre žiakov I. ZA a I. DVS. Vtipom a umom naplnili úlohy, ktoré prváci bravúrne zvládli. Za odmenu dostali medaily ako cenu za rýchlu adaptáciu v našej škole.

006.JPG001.JPG073.JPG074.JPG008.JPG041.JPG046.JPG034.JPG048.JPG033.JPG022.JPG025.JPG059.JPG057.JPG050.JPG065.JPG019.JPG062.JPG010.JPG017.JPG032.JPG035.JPG049.JPG047.JPG040.JPG075.JPG009.JPG072.JPG007.JPG016.JPG011.JPG063.JPG064.JPG018.JPG051.JPG056.JPG024.JPG058.JPG023.JPG012.JPG069.JPG015.JPG067.JPG060.JPG029.JPG055.JPG052.JPG020.JPG027.JPG036.JPG031.JPG043.JPG038.JPG044.JPG071.JPG076.JPG078.JPG004.JPG003.JPG026.JPG021.JPG053.JPG028.JPG054.JPG061.JPG066.JPG068.JPG014.JPG013.JPG002.JPG005.JPG077.JPG070.JPG039.JPG045.JPG042.JPG030.JPG037.JPG