szsba logo

Imatrikulácia

5. december 2017

Každoročne, v predvianočnom období, sa na našej škole koná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. Vítame do radov zdravotníkov tých, ktorí sa rozhodli pre toto humánne povolanie – poslanie. Žiaci II. ZA pripravili zaujímavý kultúrny program pre žiakov I. ZA a I. DVS. Vtipom a umom naplnili úlohy, ktoré prváci bravúrne zvládli. Za odmenu dostali medaily ako cenu za rýchlu adaptáciu v našej škole.

057.JPG050.JPG022.JPG025.JPG059.JPG010.JPG017.JPG065.JPG019.JPG062.JPG073.JPG074.JPG008.JPG006.JPG001.JPG034.JPG048.JPG033.JPG041.JPG046.JPG063.JPG064.JPG018.JPG016.JPG011.JPG024.JPG058.JPG023.JPG051.JPG056.JPG047.JPG040.JPG032.JPG035.JPG049.JPG007.JPG075.JPG009.JPG072.JPG043.JPG038.JPG044.JPG036.JPG031.JPG078.JPG004.JPG003.JPG071.JPG076.JPG067.JPG060.JPG012.JPG069.JPG015.JPG020.JPG027.JPG029.JPG055.JPG052.JPG077.JPG070.JPG002.JPG005.JPG030.JPG037.JPG039.JPG045.JPG042.JPG053.JPG028.JPG054.JPG026.JPG021.JPG068.JPG014.JPG013.JPG061.JPG066.JPG