szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

5. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky, Šumperk, Česká republika

19. apríl 2018

Pre žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent na SZŠ v Šumperku zorganizovali olympiádu z problematiky klinickej propedeutiky. Z našej školy sa zúčastnili s dvoma prezentáciami žiaci II. ZA Patrik Kováč, Mária Budajová, Kristína Sághyová a Patrícia Pivarčová. Spracovali a odprezentovali témy: Závislosť všeobecne/závislosť od sociálnych sietí a Stredoškoláci versus sociálne siete (prieskum). Sprevádzala ich triedna učiteľka PaedDr. Mária Mihálechová, PhD.