szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Športujúce mesto – škola v pohybe – „Chôdza – prvý krok k pohybu“

14. september 2017

Do aktivity vyhlásenej BSK sa zapojili žiaci a učitelia našej školy formou 20 min. vychádzky po školskom dvore. Všetci si okysličili pľúca s mozgom a následne pokračovali vo vyučovaní podľa rozvrhu hodín.