szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky

25. apríl 2019

Dňa 25. apríla 2019 sa konal na SZŠ v Šumperku (ČR) VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky - celorepublikové kolo s medzinárodnou účasťou. Žiačky II. ZA Miháliková Zuzana a Sollárová Kristína prezentovali našu školu s problematikou využitia inzulinovej pumpy v liečbe diabetes mellitus. Pripravovala ich PhDr. Lucia Lieskovská učiteľka odborných zdravotníckych predmetov. Pod jej úspešnou gesciou žiačky získali 2. miesto spomedzi 11 prezentácií stredných zdravotníckych škôl v Českej republlike. Konkurencia bola silná, žiačky dosiahli maximum v možnom umiestnení.

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava zaznamenala úspech na medzinárodnej úrovni v súťaži žiakov stredných zdravotníckych škôl v Českej republike. Dňa 25. apríla 2019 sa konal na SZŠ v Šumperku (ČR) VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky - celorepublikové kolo s medzinárodnou účasťou. Žiačky II. ZA Miháliková Zuzana a Sollárová Kristína prezentovali našu školu s problematikou využitia inzulinovej pumpy v liečbe diabetes mellitus. Pripravovala ich PhDr. Lucia Lieskovská učiteľka odborných zdravotníckych predmetov. Pod jej úspešnou gesciou žiačky získali 2. miesto spomedzi 11 prezentácií stredných zdravotníckych škôl v Českej republlike. Konkurencia bola silná, žiačky dosiahli maximum v možnom umiestnení.

šumperk 4.jpgšumperk 2.jpgšumperk.jpg00.jpg