szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Župné školy v Senci

10. október 2019

Prezentácia župných škôl sa v Senci konala na SOŠ automobilovej a podnikania. Hosťujúca škola ponúkla priestor žiakom základných škôl na živý vstup do teritória župných škôl. Záujemcovia o stredoškolské štúdium mali možnosť nazrieť do prípravy žiakov na gymnáziách a do  jednotlivých študijných odborov na stredných odborných školách. Počas prezentácie rezonovali objektívne ponuky z jednotlivých škôl, zacielené na budúceho potenciálneho žiaka v zmysle ponúknuť mu kvalitné vzdelanie a následné uplatnenie v praxi, alebo pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.