szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Súťaž “Čo s klimatickou krízou?”

11. november 2019

Príroda sa dokáže vysporiadať s mnohým odpadom, ale už je ho tak veľa, že každý jeden z nás musí začať od seba, redukovať množstvo odpadu, recyklovať, triediť a myslieť ekologicky. V rámci súťaže "Čo s klimatickou krízou ?", ktorú organizujú Recyklohry sme na hodinách biológie so žiakmi prvých a druhých ročníkov diskutovali a hľadali riešenia, ako môžeme aj my prispieť k riešeniu tohto problému. Zároveň sme sa snažili vyjadriť svoj vzťah k stromom, čo nám dávajú a čo dávame my im. Či by mohol existovať život bez nich. Robili sme individuálne projekty "Môj obľúbený strom a odpad." Pani učiteľka Repková urobila výstavku z prác žiakov vo vestibule školy, aby sa aj ostatní žiaci našej školy zamysleli nad týmto problémom. Pri tejto príležitosti sme pred školou vysadili kríky, kvety, dva smreky, jeden sa ujal, jeden nie. Každoročne v rámci Dňa Zeme čistíme okolie školy od odpadkov, starého lístia a konárov a, samozrejme, hlavne plastového odpadu, ktorý je najväčším problémom dnešnej doby.