szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Medzinárodný deň boja proti HIV/AIDS

1. december 2019

V pondelok dňa 2. decembra 2019 sme si všetci na SZŠ pripomenuli Medzinárodný deň boja proti HIV/ AIDS. Vo vestibule školy boli inštalované postery s problematikou HIV/AIDS so symbolickými červenými stužkami a výstava kreatívnych návrhov plagátov so symbolom červenej stužky.

Žiaci II. DVS triedy zorganizovali pre žiakov prvých ročníkov denného štúdia zo študijných odborov AV/MAS, APS a BPS prednášku o prevencii HIV/AIDS s následnou diskusiou na základe ankety. Anketa so šiestimi otázkami, ktorú vyplnilo 85 žiakov nám poskytla zaujímavú spätnú väzbu zasahujúcu do oblasti sexuálnej výchovy teenegerov. Žiaci dostali zdravotno- výchovné brožúrky o prevencii HIV/AIDS a symbolickú červenú stužku.