szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Deň otvorených dverí a Deň zdravia

29. január 2020

Bránu školy sme otvorili všetkým záujemcom o študijné odbory denného a večerného štúdia a učebného odboru, ktoré sa študujú na našej škole. Žiakom ZŠ sme ponúkli informácie o študijných odboroch asistent výživy, masér, praktická sestra; žiakom SŠ sme predstavili študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra a ostatnú verejnosť sme informovali aj o učebnom odbore sanitár.

Atraktivitu DOD umocnili prezentácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica novej generácie Bory Bratislava, Národný ústav detských chorôb Bratislava, Národný ústav srdcovocievnych chorôb Bratislava, Národný onkologický ústav Bratislava, MediKlinik Most pri Bratislave, ktorí ponúkli informácie o pracovných pozíciách a benefitoch budúcim absolventom školy.

Zahraničná lektorka Mgr. Viera Gulová budúcim záujemcom o zdravotnícke povolanie sprostredkovala exkurz do poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v Rakúsku Sprievodnou aktivitou bol Deň zdravia spojený s dobrovoľným darcovstvom krvi mobilnou jednotkou NTS Bratislava. Zúčastnilo sa 11 dobrovoľných darcov.